آزمایش تقطیر در فشار اتمسفر( Distillation) – ASTM D86

 

منبع : https://parsiantechnology.com

 

منبع : https://parsiantechnology.com

روش های مختلفی برای جداسازی اجزای سازنده یک مایع ناخالص وجود دارد و تقطیر یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین روش ها است. فرآیند تقطیر مجموع دو فرآیند فیزیکی تبخیر و میعان متوالی بوده و موجب جداسازی اجزاء یک مخلوط مایع بر اساس اختلاف در نقطه جوش (فراریت) آن ها می شود. اجزاء غیرفراری که در شرایط آزمون، تقطیر نشوند را ته ماند یا باقی مانده تقطیر می نامند.

مشخصات تقطیر هیدروکربن ها به عنوان شاخص فراریت آنها (بویژه در مورد سوخت ها و حلال ها) شاخص مهمی در تعیین الزامات ایمنی و نگهداری آنها است و اطلاعات ارزشمندی در مورد ترکیب اجزاء، خواص و رفتار آن فرآورده در طول انبارداری و استفاده از آن را ارئه می دهد. فراریت یک فرآورده نفتی نمایانگر میزان تمایل آن فرآورده به ایجاد بخار و پتانسیل قابل انفجار بودن آن است.

از دستگاه تقطیر  D-86جهت تقطير مايعات (اغلب مشتقات نفتی) استفاده مي شود.

این دستگاه در آزمایشگاه نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهها، آزمایشگاههای استاندارد، روغن موتور و آزمایشگاه تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

روش کار :

 100 میلی لیتر نمونه روغن موتور را درون بالن بریزید. حال دماسنج را روی چوب پنبه درب بالن قرار دهید ، دماسنج را طوری قرار دهید که مخزن دماسنج دقیقا مقابل روبروی ورودی بخار نمونه باشد. هیتر دستگاه را روشن کنید و کم کم درجه آن را بالا ببرید.

توجه داشته باشید اگر به جای بالن ته گرد از بالن ته صاف استفاده کنید نتیجه آزمایش خطا خواهد داشت، چون گرمایی که به بالن می دهید به طور یکسان در درون بالن پخش نمی شود

یک استوانه مدرج 100 سی سی هم برای جمع آوری قطرات تقطیر شده در دستگاه هست.

Initial Boiling Point

وقتی اولین قطره ی تقطیر شده داخل استوانه می ریزد دما را بخوانید به این نقطه، نقطه ی IBT می گویند که نقطه ای است که اولین قطره ی تقطیر شده وارد استوانه می شود.

 پس از اینکه اولین قطره ی تقطیر شده درون استوانه افتاد، باید هر پنج سی سی که استوانه پر می شود دما را یادداشت کنید.

Final Boiling Point

بالاترین دمایی که در هنگام تقطیر می بینید نقطه ی FBP است در نقطه FBP یا نقطه پایانی هم دما را یادداشت کنید.

بعد از نقطه پایانی ممکن است هنوز قطرات تقطیری وارد استوانه مدرج شوند و تقطیر ادامه داشته باشد اما دما پایین تر از نقطه پایانی است و روند تقطیر کند می شود . وقتی مدتی صبر کردید و دیگر قطره ای نیامد حجم نمونه تقطیر شده داخل استوانه را یادداشت کنید این حجم به عنوان حجم بازیابی گزارش می شود.

بعد از سرد شدن بالن، حجم نمونه باقیمانده درون بالن را هم اندازه گیری کنید این مقدار، حجم باقی مانده نام دارد.

دما حجم توضیحات
24 ____ ____
128 0 نقطهIBP
130 5 ____
136 10 ____
141 15 نقطهFBP
138 20 ____
134 25 ____
132 30 ____
130 ____

اغلب یک برش نفتی را به وسیله فاصله یا گستره ی جوش آن مشخص می کنند که عبارت است از :

نقطه ی جوش اولیه ( IBP) نقطه جوش نهایی ( FBP) = گستره جوش

ميتوان منحنيهاي تقطير را با ترسيم تغيرات دما بر حسب درصد حجمي تقطير شـده بدسـت آورد

که این منحنی ها می توانند تا حدودی منعکس کننده ترکیب فرآورده باشند و مقایسه منحنی های ASTM ، امکان نتیجه گیری در مورد توزیع هیدروکربن های موجود در نمونه های آزمایش شده را می دهد.

لطفا استاندارد ملی ایران با شماره 6261 تقطير در فشار اتمسفر، را به دقت مطالعه بفرمائید.

دانلود استاندارد ملی ایران با شماره 6261 تقطير در فشار اتمسفر