آزمایش خوردگی تیغه مسی – ASTM D130

هدف و دامنه کاربرد:

این روش برای تعیین میزان خوردگی نسبی فرآورده های نفتی به علت ترکیبات گوگردی است. این روش برای فرآورده های نفتی مایع، حلال هایی نظیر سوخت هواپیما، بنزین، پاک کننده ها و حلال های صنعتی، گازوئیل، روغن ها و سایر محصولات نفتی و هیدروکربن ها که دارای حداکثر فشار بخار 124 کیلو پاسکال در دمای 37/8 درجه سانتیگراد می باشند کاربرد دارد.

خلاصه روش آزمون:

30ميلي ليتر از نمونه كاملاً صاف و عاري از هرگونه آب يا ذرات معلق آب را در يك لوله آزمايش تميز و

خشك بريزيد. يك دقيقه پس از اتمام صيقل نهايي تيغه ، تیغه را درون نمونه فرو ببريد. دهانه آن را با چوب پنبه منفذدار ببنديد و لوله آزمايش را در حمام آزمون كه در دماي دماي آزمون با دقت  1± درجه سلسيوس

تنظيم شده، قرار دهيد. بعد از گذشت  3 ساعت ، لوله آزمايش را از حمام مايع خارج كنيد.

محتويات لوله آزمايش را در يك بشر با اندازه مناسب، مثلاً  150ميلي ليتري بلند، خالي كنيد. اجازه دهيد كه تيغه مسي به آرامي بدون اينكه بشر را بشكند، به داخل آن بلغزد. بلافاصله تيغه را با انبرك بيرون بياوريد و در حلال شستشو فرو كنيد. فوراً تيغه را بيرون بياوريد و با كاغذ صافي( با گذاشتن و برداشتن كاغذ صافي روي تيغه نه با ماليدن آن ) خشك كنيد.

حالا رنگ تیغه را با رنگ استاندارد های خوردگی مقایسه چشمی كنيد و نتیجه را گزارش کنید.

لطفا استاندارد ملی ایران به شماره 336 را به دقت مطالعه بفرمائید. دانلود فایل استاندارد