” Surface active agent ”

سورفکتانت‌ها(Surfactant) یا مواد فعال سطحی موادی هستند که وقتی به مقدار بسیار ناچیز استفاده ‌شوند کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند. سورفکتانت ها معمولاً ترکیباتی آلی هستند که دارای گروههای هیدروفوبی که نقش دم و دنباله را دارد و گروههای هیدروفیلی که نقش سر را دارد می باشند، بنابراین به تناسب ساختار مولکولی در حلالهای آلی و آب حل می شوند و باعث کاهش کشش سطحی در فصل مشترک هوا- آب و یا روغن- آب می شوند.

سر سورفکتانت اگر بار منفی داشته باشد سورفکتانت آنیونی و اگر مثبت باشد سورفکتانت کاتیونی است. گاهی قسمت سر دارای هر دو بار منفی و مثبت است که به آن آمفوتریک می گویند.

مواد فعال سطحی در شامپوها و نرم کننده ها، صابون مایع و فوم به عنوان امولسیفایر مورد استفاده قرار

می گیرند.

دانلود فایل استاندارد ملی

روش آزمایش:

2/1-0/0 گرم از نمونه را وزن کنید.

100 میلی لیتر آب اضافه کنید.

اگر نمونه نیاز به حل شدن داشت از دستگاه التراسونیک استفاده کنید.

چون نمونه ماده اولیه شامپو هست به شدت کف می کند.

10 میلی لیتر از این محلول را با پیپت حبابدار بردارید و در دکانتور بریزید.5 میلی لیتر شناساگر مخلوط و 10 میلی لیتر کلروفرم اضافه کنید ودکانتور را تکان دهید.

اگر رنگ محلول از سمت پایین صورتی شد ماده فعال ، آنیونی است.

با هایامین Hyamine)) تیتر می کنیم.

نقطه پایانی زمانی است که تغییر رنگ از صورتی به آبی ایجاد شود.

فرمول محاسبه:


و اگر رنگ محلول لایه پایینی آبی شد ماده فعال کاتیونی است.

با سدیم لوریل سولفات( SLS) تیتر می کنیم.

نقطه پایانی وقتی است که تغییر رنگ از آبی به صورتی داشته باشید.

فرمول محاسبه:

اگر به جای   SLS از SLES  استفاده کنید جرم مولکولی را 420 در نظر بگیرید.