Fine Art Print_ Digital illustration of row of books on bookshelf

کتاب کنترل کیفی و آزمایش های شیمی مواد غذایی

نویسنده : خانم ویداپروانه

انتشارات :دانشگاه تهران

این کتاب راهنمای جامع و کاملی است جهت انجام آزمایش های شیمیایی مختلف مواد غذایی برای دانشجویان و افرادی که در آزمایش های کنترل کیفیت مواد غذایی  فعالیت دارند.

سرفصل های کتاب:

اندازه گیری رطوبت

اندازه گیری برخی فلزات در مواد غذایی

آزمایش های مواد قندی و نشاسته ای

آزمایش های عسل

آزمایش های شیر و لبنیات

آزمایش های چربی و روغن های خوراکی

آزمایش های گوشت و فراورده های گوشتی

رنگ های خوراکی و روش های تشخیص و شناسایی آنها

با کد farzanegan کتاب را با 10 درصد تخفیف خرید کنید.

آزمون های شیر و فراورده های آن

این کتاب راهنمای خوبی برای آزمون‌های کنترل کیفیت شیرخام، شیر خشک ، شیر پاستوریزه، استریلیزه و فرادما و فراورده‌های شیر می باشد.

تالیف : دکتر گیتی کریم (استاد دانشگاه تهران ) ،دکتر خسرو محمدی ، دکتر جلیل خندقی ، دکتر هیوا کریمی دره آبی

انتشارات : دانشگاه تهران

سر فصل های کتاب:

1- نمونه برداری از شیر

2- آزمون های مقدماتی برای تعیین کیفیت شیر خام

3- اندازه گیری ترکیبات شیر

4- تشخیص آماس پستانی از راه شیر

5- تشخیص تقلبات در شیر

6- تشخیص مواد افزودنی در شیر

7- روش های جست و جوی آنتی بیوتیک ها در شیر

8- تعیین مقدار سرب در شیر به روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

9- روش های استاندارد برای تعیین کیفیت میکروبیولوژیکی شیر

10- آماده سازی محیط کشت

11- میکروبیولوژی هوا

12- ارزیابی سترون کردن کارخانه (تجهیزات، بطری و بیدون ها)

13- روش شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا

14- روش شمارش میکروارگانیسم های مقاوم در مقابل حرارت

15- روش شمارش اسپور باکتری های مزوفیل و سرماگرای هوازی

16- آزمون های کنترل کیفیت شیر پاستوریزه

17- آزمون های کنترل کیفیت خامه

18- آزمون های شیر استریلیزه فرادما

19- آزمون های شیر کاکائو

20- روش های آزمایش فراورده های تخمیری شیر

21- روش های آزمون آغازگرها

22- آزمون های پنیر

23- آزمون های بستنی شیری

24- آزمون های کره

25- آزمون های روغن کره

26- آزمایش فراورده های خشک شیر

27- اندازه گیری قدرت محلول های شوینده

28- آزمایش های آب

29- روش های نمونه برداری و آزمایش های فاضلاب

با کد farzanegan کتاب را با 10 درصد تخفیف خرید کنید.

کتاب روش های نمونه گیری در کنترل کیفیت

گردآورنده : تیم آموزشی ایران آکادمی

از نکات مهم که در سازمان های تولیدی باید به آن اهمیت فراوانی داده شود، مقوله کنترل کیفیت محصوالت است. به طور کلی می توان سه روش یا سه راهکار برای تصمیم گیری در خصوص یک انباشته محصول یا مواد داشت.

برای دانلود کلیک کنید.