USP-NF چیست؟

واحد دارویی آمریکا (united states pharmacopeia) و فرمولر ملی (National Formulary) ، یک جامعه داروشناسی میباشد که شامل یک سری استانداردهای رسمی برای داروهای درمانی است.

این رفرنس استانداردهای واحد دارویی امریکا تضمینی برای شناسایی کیفیت و خلوص داروها و غذاها میباشند. و در درجه اول برای کنترل کیفی و محک دارویی استفاده میشوند. و علاوه بر این اداره رسمی مواد غذایی و دارویی آمریکا (food and drug administration) در این زمینه کمک میکند.

استانداردهای مرجع  واحد دارویی آمریکا (USP) در یک پروسه ی بسیار دقیق ارزیابی میشوند. این استاندارد ها صد در صد تحت نظر قوانین و مقررات و اصول علمی هستند و پس از چندین بار آزمایش توسط آزمایشگاه های معتبر منتشر میشوند.

رفرنس استاندارد های واحد دارویی آمریکا (USP) یک مجموعه قوانین شیمی دارند و دریک سری زمینه ها مانند اندازه گیری برای کسب نتایجی دقیق و قابل تجدید، مفید هستند.

استانداردهای مرجع واحد دارویی آمریکا بیش از 3600 مرجع در زمینه دارویی و مکمل غذایی ارائه داده است؛ کلیه مقالات به انگلیسی هستند و به خوبی در مورد هر ماده اولیه دارویی و ماده شیمیایی توضیحات داده است و روش آزمون ارائه نموده است.

برای دسترسی به این مقالات و به روز ترین اطلاعات قابل دسترسی، اگر به زبان انگلیسی تسلط خوبی دارید مستقیم و بی واسطه به سایت زیر مراجعه کنید:

www.store.usp.org

این وب سایت لیست کاملی از استاندارد های مرجع واحد دارویی آمریکا است . بعضی از استانداردهای مرجع دارویی تحت نظر استاندارد بین المللی تهیه شده اند.

 و یا اکانت USP-NF را خریداری کنید.

برای خرید اکانت USP-NF به ادرس uspnf.com با گیگاپیپر مکاتبه کنید. دسترسی به رفرنس استاندارد های واحد دارویی آمریکا (USP) بدون اکانت ممکن نیست.