کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Ronia (5W-30)

چانگان CS 35 / Changan CS 35

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Ronia

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

ضد یخ و ضد جوش :


ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Ronia (5W-30)

چانگان Changan EADO/ EADO

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول Ronia

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

ضدیخ و ضدجوش :

ایرانول  AVAN