کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

دوو سیلو/ daewoo cielo

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-12000

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN