کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 12000 (20W-50)

جیلی Emgrand 7 - EC7 / GEELY Emgrand 7

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول-16000

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانول EP (85W-90)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN