سیستم هماهنگ جهانی برای علائم هشدار دهنده مواد شیمیایی

در علائم ایمنی آزمایشگاه، هر رنگ و هر شکل هندسی معنای خاصی به علائم می‌بخشد و استاندارد ایزو ۳۸۶۴ این اصول و رنگ‌ها را مشخص کرده است. ایزو ۷۰۱۰ نیز برگرفته از همین اصول می‌باشد. همچنین برای وضوح بیشتر و قابل درک بودن علائم، سعی شده است  تا برای ارائه اطلاعات ایمنی از کمترین کلمات استفاده شود.

علائم ایمنی در آزمایشگاه را می‌توان به طور کلی در ۴ دسته‌ی علائم بازدارنده ، علائم دستوری، علائم خطر، علائم شرایط ایمن و پیشگیری از خطر آتش سوزی جای داد.

در طراحی این علائم از رنگ‌های متفاوتی استفاده می‌شود که در ادامه به از هریک نمونه هایی آورده شده است.

قرمز: این رنگ در طراحی علائم بازدارنده استفاده می‌شود. همچنین بروز خطرات آتش‌سوزی را نیز با رنگ قرمز نشان می‌دهند.

زرد: رنگ زرد اغلب نشان‌دهنده‌ی احتمال بروز یک خطر بالقوه است.

سبز: معمولاً شرایط ایمن را با رنگ سبز نشان می‌دهند.

آبی: رنگ آبی، نشان دهنده‌ی علائم دستوری است.

به طورکلی هریک از علائم ایمنی با توجه بهکاربرد و اطلاعاتی که در بردارند، در قالب یک شکل هندسی نشان داده می‌شود.