کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای سوناتا Hyundai sonata XM/LF/YF / XM/LF/ YF

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای آزرا / گرنجور / Hyundai azera

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای جنسیس / Hyundai Genesis

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای ix 55 وراکروز / Hyundai veracruz ix 55

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای سانتافه / Hyundai santafe

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای ix 35 توسان / Hyundai Tucson ix 35

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای Hyundai i10 / i10

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای Hyundai i20 / i20

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

هیوندای Hyundai i30 / i30

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G