کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز اسپورتیج kia Sportage QL / QL

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :


ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز سراتو 1600 / kia CERATO 1600

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز سراتو 1800/ kia CERATO 1800

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز سراتو 2000 / kia CERATO 2000

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز سراتو نیو/ kia Cerato new

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز سراتو کوپه / kia Cerato coupe

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

کیا موتورز ریو 4 درب / kia Rio

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-12000 (20W-50)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز پیکانتو/ kia picanto

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز موهاوی / kia Mohave

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز کارنیوال / kia CARNIVAL

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز کارنز/ kia Carens

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ایرانول-Ronia (10W-40)

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز سول / kia soul

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز کادنزا / kia cadenza

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز اپتیما / kia Optima

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

کیا موتورز سورنتو/ kia sorento

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN