آشنایی با  MSDS

MSDS مخفف (Material Safety Data Sheet) یا “برگه اطلاعات ایمنی مواد” به نوعی دفترچه راهنمای یک ماده شیمیایی محسوب می شود که اطلاعاتی در مورد ماهیت ماده، شناخت عوامل خطرساز بالقوه و راه های کنترل آن، در اختیار ما می گذارد.

MSDS در سایت های تولید کننده مواد شیمیایی گاهی با SDS نشان داده می شود.

چیزی که بسیار مهم است زمان درست استفاده از یک MSDS است.

زمان درست؛ قبل از استفاده از یک محصول یا ماده شیمیایی است. این فرهنگ باید برای کلیه کارکنان یک سازمان جا بیفتد که قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی و یا محصول خاصی و جابه جایی و انبارش آن، خطرات آن را بشناسند و بدانند در شرایط مختلف چگونه در مقابل آن واکنش دهند.

بنابر این برگه هاي اطلاعات ايمني مواد شيميايي بايد ابتدا به کلیه کارکنان توضیح و آموزش داده شود و یک کپی رنگی از آن، درمحل مناسبي كه براي تمام كارکنان قابل دسترس است، نصب شود.

در اکثر کشورهای دنیا از MSDS های 16 قسمتی استفاده می‏ شود.

برای آشنایی بهتر، یک نمونه MSDS را در فایل زیر می توانید ببینید به اطلاعات 16 قسمتی پایین دیتا شیت توجه بفرمائید.برای دانلود کلیک کنید.