استاندارد بين‌المللی  ISO 17025 چیست؟

 استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ ، الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را مشخص می سازد.

امروزه استانداردسازی یک از مهم‌ترين فاکتورها در زمينه ايجاد، نگهداری و ارتقاء كيفيت سيستم‌ها، در سطح قابل قبول جهانی می‌باشد.

از آنجایی که آزمايشگاه‌ها بخشی مهم و بزرگی از فعاليت‌‌ها را در برمی‌گيرند و  محصول نهايی، اهميت ويژه‌ای در دستاوردهای تحقيقاتی دارد، از ديرباز نقش مديريت و ايجاد ساز و كارهايی برای كنترل فرآيندها، شناسايی نقاط كنترل كيفی و اطمينان از صحت و دقت نتايج آزمون‌ها، مورد‌ توجه مديران مراكز تحقيقاتی بوده‌‌‌است.

درحال‌حاضر، استاندارد بين‌المللی ISO 17025 ، شامل كليه الزاماتی است كه آزمايشگاه‌های آزمون و كالـيبراسيون بايد برآورده‌سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيـستم كيـفيت را به‌كارگرفته و از نظر فنی صلاحـيت داشته و قادر به ارائه نتایج معتبر به مشتری است.

براساس این استاندارد همه اندازه گیري ها و تصمیمات باید براساس توصیه ها، نظریات و اندازه گیري هاي قابل قبول و دقیق استاندارد ISO 17025 انجام شود

به زبان ساده، همه آزمایشگاه های همکار و همه آزمایشگاه هایی که خدمات کالیبراسیون ارائه میدهند باید گواهینامه ایزو 17025 رو داشته باشند و هر شرکتی که برای اعتبار بیشتر و مورد اطمینان بیشتر واقع شدن و ارتقاء کلاس کاری خود در سطح بازارهای جهانی، می تواند اقدام به اخذ گواهینامه این ایزو، از شرکت های معتبر صادر کننده گواهینامه های ایزو در ایران که دارای تاییدیه هستند، نمایند.

این استاندارد مثل یک زبان بین المللی است که یک معیار واحد برای پذيرش نتايج آزمون و کاليبراسيون کشورها است؛ به کارگيری اين استاندارد، همکاری بين آزمايشگاه‌ها و ساير سازمان‌ها را تسهيل و به تبادل سریع و قابل استناد اطلاعات و نتایج  و روش‌های اجرايی کمک می‌کند.

آخرین ویرایش استاندارد ایزو 17025، در سال 2017 توسط سازمان استانداردسازی منتشر شده‌ است. این ویرایش هنوز به طور رسمی توسط سازمان ملی ایران و سازمان ملی تأیید صلاحیت به فارسی برگردانده نشده‌است و تا زمان تدوین و شماره‌گذاری ، لازم الاجرا نمی باشد.

آخرین نسخه ترجمه شده ملی این استاندارد، نسخه این استاندارد در سال 1386 است که پس از پذیرفته‌ شدن و ترجمه توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر گردیده است و هم‌اکنون توسط سازمان ملی تأیید صلاحیت به عنوان معیار ارزیابی آزمایشگاه‌های متقاضی دریافت گواهینامه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت دانلود ترجمه فارسی استاندارد 17025 نسخه 2005 اینجا کلیک کنید.