اطلاعات روی لیبل مواد شیمیایی

برچسب های نصب شده بر روی ظروف مواد شیمیایی، منبع اصلی و مهم اطلاعات آن ماده است که با دقت به آن از آسیب خطرات بالقوه می توان پیشگیری کرد.

دو پارامتر اصلی برای شناسایی علائم “خطر شیمیایی” وجود دارد.

 MSDS برگه اطلاعات ایمنی: هر ماده شیمیایی در آزمایشگاه باید برگه MSDS داشته باشد.

 و لیبل های شیمیایی: روی ظرف هر ماده شیمیایی لیبل هایی وجود دارد که شامل علائم هشدار دهنده و برخی شامل لوزی خطر هستند.

بعضی از مواد هیچگونه علائم خطر خاصی ندارند که معمولا جای خالی آنها بر روی مواد موجود است. مانند تصویر زیر:

در تصویر زیر نمادهای ایمنی که بر اساس GHS باید بر روی لیبل هر ماده شیمیایی قرار گیرد و معنی آنها را مشاهده می کنید.

علائم هشدار دهنده ي اتحاديه ي اروپا

اين علائم داراي كادر مربعي و رنگ زمينه ي زرد يا نارنجي هستند . در برخي از اين علائم ، حرف يا علامتي نيز درون كادر قرار مي گيرد . مهم ترين اين علائم در جدول زير وجود دارند .

معنی حروف و علامت داخل کادرها: